top of page

Microsclerotherapy is the best method for spider veins

Kılcal varislerin tedavisinde en etkili yöntem mikroskleroterapidir.

Skleroterapi, varislerin içine özel ilaçlar enjekte ederek yok olmalarını sağlamaktır. Mikroskleroterapi ise, bu işlemin özel büyüteçler yardımıyla çok küçük ve ince iğnelerle yapılmasıdır. Bu şekilde, hem hasta çok az ağrı hisseder, hem de çok küçük kılcal varislere bile iğneyle girerek tedavi etmek mümkün olur. Mikroskleroterapide kullandığımız iğneler insülin iğnesinden çok daha incedir ve 1 milimetrenin beşte birinden daha az kalınlıktadır.

Mikroskleroterapide, ideal olarak, en küçük kılcal varislerde dahil olmak üzere tüm damarlara bu iğnelerle girip skleroterapi ilacını vermek gerekir. Girilecek damarlar ve kullanılan iğneler çok küçük olduğundan, özel gözlükler veya ışıklı büyüteçler kullanılır. İlaç sıvı ya da köpük şeklinde olabilir, ancak olabilecek en düşük yoğunlukta olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok iğne girişiyle mümkün olduğu kadar az miktarda ilaç verilmelidir. Tipik bir mikroskleroterapi seansında, yüzden fazla iğne girişi yapılır, işlem 1-2 saat kadar sürer, ancak iğneler çok ince olduğundan hasta çok az ağrı hisseder. İşlem bittikten sonra da, varis çorabını giyip yarım saat kadar gözlem altında tutulduktan sonra istediği yere gidebilir. Deneyimli ellerde bu şekilde uygulandığında, skleroterapi son derece yüz güldürücü, çok az ağrılı ve yan etkisi çok az olan bir yöntemdir.

Ancak, pratikte bu işlem insülin iğnesi veya daha kalın iğnelerle ve az sayıda (5-10 arası) iğne girişiyle, çıplak gözle yapılmakta ve her enjeksiyonda fazla miktarda skleroterapi ilacı verilmektedir. Böyle uygulanırsa, koyulaşma, matlaşma ve pıhtılaşma gibi yan etkilerin gelişme ihtimali artar, hasta daha fazla ağrı hisseder ve işlemin başarısı azalır. Yani mikroskleroterapi, uygulamayı yapan hekime çok bağımlıdır ve ancak deneyimli ellerde "iyi" bir şekilde uygulanırsa ideal bir tedavidir. Bu şekilde yapıldığında da, hekim için yorucu ancak hasta için kolay ve yüz güldürücüdür. İyi yapılmayan bir mikroskleroterapi ise doktor için kolaydır, ancak hastayı memnun etme ihtimali düşüktür. 

MICROSCLEROTHERAPY

 

Sclerotherapy is the injection of special drugs into varicose veins to ensure their disappearance. Microsclerotherapy is different in that it is performed with very small and thin needles with the help of special magnifying lamps. In this way, both the patient feels very little pain and it is possible to treat even very small spider veins.  

 

Microsclerotherapy

In an ideal microsclerotherapy, it is necessary to puncture as many veins as possible, including the tiniest spider veins, and administer the sclerosing drug. Special glasses or illuminated magnifiers are used for this purpose as the veins and needles used are too small. The drug may be in the form of a liquid or foam, but should be injected as little as possible and at the lowest possible concentration. In a typical microsclerotherapy session, roughly 80-100 punctures are made and the procedure lasts for 1.5-2 hours, but because the needles are very thin, the patient feels little pain. After the procedure is finished, the patient wears varicose stockings and is kept under observation for half an hour and then go anywhere. When applied in experienced hands in this way, sclerotherapy is extremely effective, practically pain free and has little side effects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsclerotherapy is a very operator-dependent treatment

In many centers, this procedure is performed with the naked eye using thick needles, making only a few punctures and giving a large amount of sclerotherapy medication is each injection, since it is easier for the performing doctor. If applied in this way, the likelihood of developing side effects such as darkening, matting and clotting increases, the patient feels more pain and the success of the procedure decreases. In other words, microsclerotherapy is highly dependent on the physician performing the procedure and is an ideal treatment only if it is applied "well" in experienced hands. When done in this way, it may be tiring and time-consuming for the physician but is a very comfortable, effective and safe treatment for the patient. A poorly performed microsclerotherapy may be easy for the doctor, but is unlikely to make the patient happy.

036.jpg
bottom of page