top of page

The most important risk factor for varices is genetic predisposition

En önemli risk faktörü genetik yatkınlıktır. Genetik ya da bünyesel yatkınlık olması için mutlaka anne ya da babanızda varis olması gerekmez. Ancak, anne ve babanızın akrabalarından miras kalan genler birleşerek sizde genetik yatkınlık yaratmış olabilir. Genetik yatkınlığı olmayan bir insanda ciddi bir varis problemi olmayacağını söyleyebiliriz. Çevremize baktığımızda, aşçı, garson, diş hekimi gibi ömrünün büyük kısmını ayakta geçiren ya da 5-6 tane çocuk doğurduğu halde hiç varisi olmayan bir çok insan görürüz. Bu durum bize, genetik yatkınlığı olmayan kişilerde çevresel faktörlerin varis oluşumu konusunda zannedildiği kadar etkili olmadığını kanıtlamaktadır.

Ancak genetik ya da bünyesel yatkınlığı olan bir kişide, çevresel yani sonradan edinilen bazı faktörler varis oluşumunu artırabilir, hızlandırabilir ya da tetikleyebilir. Bu tür faktörlerin en iyi bilinenleri cinsiyet (kadınlarda daha sık), hamilelik, sıcak iklim, yaş, kilo ve uzun süre ayakta kalmayı ya da oturmayı gerektiren bir yaşam tarzı olarak sıralanabilir. Görüldüğü gibi, risk faktörlerinin çoğunluğu değiştirebileceğimiz türden değildir. 

 

 

 

RISK FACTORS FOR VARICOSE VEINS

 

The most important risk factor is genetic predisposition. In order to have a genetic or intrinsic predisposition, your mother or father do not necessarily have varicose veins. However, genes inherited from your parents' relatives may have combined to create a genetic predisposition to you. We can say that a person who does not have a genetic predisposition will not have a serious varicose vein problem. When we look around, we see many people like a cook, a waitress, a dentist who spend most of their life standing or have 5-6 children but have no successor. This situation proves to us that environmental factors are not as effective as they think about the formation of varicose veins in people without genetic predisposition.

 

 

 

 

 

 

 

 

However, in a person with a genetic or intrinsic predisposition, some environmental factors, which are acquired later, can increase, accelerate or trigger varicose vein formation. The best known of such factors can be listed as gender (more often in women), pregnancy, warm climate, age, weight, and a lifestyle that requires long standing or sitting. As we have seen, the majority of risk factors are not the type we can change.

 

001.jpg
bottom of page