top of page

Local anesthesia is ideal for varicose vein treatments

Varis tedavisi sırasında hastanın ağrı duymaması için her türlü önlem alınmalıdır. Ancak alınan bu önlemlerin de amaçlarını aşıp hastaya bazı riskler getirmemesi gerekir. Genel anestezi ve spinal anestezide, hasta hiç ağrı duymayabilir, ancak bunun karşılığında hasta aşağıdaki riskler ve olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilir:

a. Genel ve spinal anestezide hasta uzun süre hareketsiz kalır, bu da işleme bağlı pıhtılaşma (tromboz) riskini artırır.

b. Hastanın duyusu tamamen ortadan kalktığından, işlem sırasında oluşabilecek bir sinir hasarını hasta hissetmez, doktor da anlayamaz. Bu hasar, ancak hasta uyandığında ortaya çıkar, o zaman da genellikle yapacak bir şey yoktur.

c. Genel ve spinal anesteziler sadece hastanede yapılabilir ve işlem maliyetini artırırlar. 

Bu nedenlerden dolayı varis tedavisine genel ve spinal anestezi yöntemlerini kullanmıyoruz.

1. Öncelikle, damardan hastaya uygun yatıştırıcı ilaçlar vererek hastanın heyecanını giderir, uykuya eğilimli olmasını sağlarız.

2. Hastada venöz yetmezlik için lazer, radyofrekans yapılacaksa ya da miniflebektomi (varislerin iğne deliğinden alınması) gibi uzun işlemler uygulanacaksa, kasık ya da uyluk arkasından bir iğne yaparak bacağın büyük kısmını uyuştururuz. Femoral ya da siyatik sinir blokajı adı verilen bu yöntemde, hasta sonradan batırılan iğneleri hiç hissetmez, ancak, spinal anestezinin aksine, ayak hareketlerini yapabilir. Böylece, işlem sırasında da ayak hareketleriyle toplardamar kan akımı artırılır ve pıhtılaşma engellenir. Ülkemizde ilk kez Prof Yılmaz tarafından uygulanan ve tanıtılan bu yöntemle, hasta hem uyanık olur, hem pıhtılaşma riski çok azaltılır hem de ağrısız bir şekilde tedavi edilmiş olur.

3. Venöz yetmezlikli tüm hastalarda, varislere neden olan damarı kapatmak için lazer, radyofrekans, MOCA ve zamk gibi tedavileri uygulamadan önce, mutlaka damar çevresine "tümesant anestezi" uygularız. Çünkü, tümesant anestezi sadece damarı uyuşturmaz, aynı zamanda hem çevre dokuları korur hem de damardaki kanı boşaltarak işlemin etkinliğini artırır ve damar içinde pıhtı oluşumunu engeller.   

4. Kılcal ya da küçük varisleri olan ve sadece mikroskleroterapi (köpük tedavisi) yapılacak olan hastalarda herhangi bir anestezi uygulamıyoruz. Çünkü, bu tedavide saç teli kadar ince iğnelerle damarlara girilerek ilaç verilir ve hasta bu esnada minik sivrisinek batmaları dışında hiç bir rahatsızlık duymaz.

Varis tedavisinde sinir blokajları ile ilgili bilimsel çalışmalarımız

PAINLESS VARICOSE VEINS TREATMENT

During the treatment of varicose veins, all precautions should be taken to prevent the patient from feeling pain. However, these measures should not expose the patient to the unnecessary anesthesia risks. In general and spinal anesthesia, the patient might experience no pain, but in return, following risks and disadvantages may occur:

 

a. In general and spinal anesthesia, the patient remains inactive for a long time and this may increase the risk of venous thrombosis during and after the procedure.

 

b. As the patient's senses are lost completely, the patient does not feel anything during the procedure and the doctor cannot realize that the nerve is harmed. This damage is noticed only when the patient recovers, when it is generally too late to do anything. 

 

c. General and spinal anesthesia can be performed only in the hospital and this may increase the cost of the procedure.

For these reasons, we do not use general and spinal anesthesia for the treatment of varicose veins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What we do to ensure a painless varicose vein treatment in our center?

1. First of all, we provide the patient with appropriate sedative medication intravenously.

 

2. If the patient undergoes laser, radiofrequency, or long procedures such as miniflebectomy (removal of varicose veins) for venous insufficiency, we inject local anesthetic around the nerve that supplies a large part of the leg. In this method, which is called femoral or sciatic nerve blockage, the patient does not feel anything afterwards, but unlike spinal anesthesia, the patient can perform foot movements. Thus, venous blood flow is increased by foot movements during the procedure and the risk of clot formtion (thrombosis) is decreased. With this method, which is applied and introduced by Prof Yılmaz for the first time in our country, the patient is both awake and does not feel any pain, and the risk of clotting is minimized.

 

3. In all patients with venous insufficiency, before applying treatments such as laser, radiofrequency, MOCA and Glue to close the vein causing varicose veins, we always apply "tumescent anesthesia" around the veins. Because, tumoral anesthesia not only numb the vein, it also protects the surrounding tissues and increases the effectiveness of the process by emtying the blood and prevents clot formation in the vein.

 

4. We do not perform any anesthesia in patients with small reticular or spider veins who will only undergo microsclerotherapy. Because, in this treatment, the sclerosant is injected into the veins with needles as thin as the strands of hair, and the patient practically feels no discomfort. 

Click to see our scientific studies on nerve blocks in the treatment of varicose veins 

Click to see a short video of Varisson Vein Center 

039.jpg
bottom of page